cz

ajulka111

ajulka111

 

* Smlouva je uzavřena ihned v okamžiku odeslání objednávky. Od tohoto data

se budou počítat související lhůty.

* Kupující má právo od smlouvy "do 14-ti dnů" od převzetí zboží odstoupit, je-li

bez známek užívání nebo opotřebování, upozorňuji že nesmí být nošené a

vyprané! Protože je tato doba určena pro vyzkoušení zboží, není možné produkty

použít a považovat e-shopy za půjčovny. Zboží musí být odesláno bez

zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě do 14-ti dnů ode dne oznámeníí

odstoupení od smlouvy.

* Prodávající má právo objednávku odmítnout, například v případě opakované

špatné obchodní morálky zákazníka.

* PRÁVO NA VRÁCENÍ ZANIKÁ, BYLO-LI ZBOŽÍ UPRAVENO NEBO

VYROBENO NA PŘÁNÍ KUPUJÍCÍHO (§ 1837 písm. d, občanského

zákoníku)

Při zasílání zboží je určující datum odeslání (na vlastní náklady bez nároku na

poštovné). Neposílat dobírkou.

* Podmínkou je, aby kupující zaslal oznámení o odstoupení od smlouvy vnitřní

poštou. Zboží odeslané bez předchozího oznámení nebude převzato.

* Lhůta na vrácení peněz za zboží je ze zákona 14 dnů od převzetí vráceného

zboží

Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní

ceny:

* VÝROBEK NESMÍ BÝT POUŽITÝ

* VÝROBEK MUSÍ BÝT NEPOŠKOZENÝ

* VÝROBEK MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ

2 / 3

* Pokud nebude vrácené zboží splňovat všechny tyto požadavky, není možné

kupní cenu v plném rozsahu nárokovat.

Záruční lhůta

* Dvouletou záruku si nelze u textilních výrobků vykládat tak, že výrobek musí

vydržet dva roky. V novele Občanského zákoníku je jednoznačné vyjádření v §

619, odstavec 2, které konstatuje, že záruka se nevztahuje na opotřebení věci

způsobené jejím obvyklým užíváním.

Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu textilního zboží nelze považovat a

reklamaci nelze uplatit v případě, že:

*změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného

používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození

*změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby

nebo v důsledku nesprávného provedení údržby

*reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena

*jde-li o textilní zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení,

které mělo textilní zboží při převzetí kupujícím

*textilní zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty

Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho

nesprávného používání uživatelem (mechanické poškození, chybné praní,

používání nesprávných čistidel apod.). Zároveň se nevztahuje na běžné

opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání ( jako jsou

zipy, tkaničky, stahovací gumy, suché zipy,spony,ozdobné prvky apod.). Záruka

se nevztahuje na poškození nebo opotřebování zboží z důvodu nesprávného

užívání, ošetřování nebo výběru nesprávné velikosti.

3 /

Komentáře:

Komentáře mohou vkládat jen přihlášení uživatelé.